Úřady, instituce, spolky

Úřady, instituce

K vybavenostem města, které zkvalitňují život občanů, patří: Česká pošta, stanice Zdravotnické záchranné služby Klatovy, zdravotní středisko (praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař, gynekolog, rehabilitace), lékárna,  banky (Komerční banka, Česká spořitelna), Městská policie, Obvodní oddělení Policie ČR, čerpací stanice, venkovní koupaliště, obchody, Pečovatelská služba, Technické služby a Informační centrum. 

Město Nýrsko je také zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů, který má v současné době 75 členů.

Aktuality, akce, nabídka, výlety,…

Hospodářský a regionální rozvoj, mikroregiony

Svazek obcí Nýrsko, Dešenice a Hamry za účelem jednotného vybudování a společné správy skupinového kanalizačního řadu.

Služby

Zřizovatelem pečovatelské služby v Nýrsku je město Nýrsko
Údržba zeleně, úklid komunikací, odpadové hospodářství, správa nemovitostí, správa hřbitova, sportoviště, ostatní služby
Váš dodavatel tepelné energie

Tisk, média

Rozhled a Plzeňský Rozhled
Měsíčník - nejrozšířenější a nejčtenější periodikum v regionu

Církve, charita, pomoc

Život farnosti, aktuality, zaniklé kostely,…

Spolky, sdružení

Školství

V současném Nýrsku se nachází 2 mateřské, 2 základní školy a 1 základní umělecká škola. Oblast odpoledních zájmových kroužků pro děti a mládež zastřešuje Dům dětí a mládeže. Pro děti jsou v areálu Domu dětí a mládeže a v ulici Práce nově vybudovaná dětská hřiště.