PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA NÝRSKA :

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Provozní doba

pondělí – pátek
od 7.00 do 15.30 hod.

Prohlášení o přístupnosti

Doporučujeme

ŠumavaNet.CZ - Informační server Ekoregion

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Nýrsko je terénní státní sociální službu registrovanou u MPSV ČR od roku 2007, je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR. Zřizovatelem je Město Nýrsko.

Služby klientům poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, podle § 40 citovaného zákona a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (viz Sazebník úkonů, 2017).

Posláním pečovatelské služby města Nýrska je poskytnout sociální péči svým uživatelům prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Ten dodržuje Standardy kvality pečovatelské služby, vnitřní pravidla a metodiku úkonů, které jsou schválené inspekcí Krajského úřadu Plzeň.

Cíl a zásady pečovatelské služby:

Cíle:

   Zajistit péči lidem, kteří přes svůj zdravotní stav a věk chtějí zůstat v přirozeném prostředí domova.

 

Zásady:

  Respekt k soukromí uživatelů.

   Respekt názoru na výběr služby.

   Respekt věku a svobodu myšlení.

   Možnost kontrolovat a řídit svůj život.

   Dodržování práv uživatelů.

   Zachování rodinných a společenských vazeb uživatelů.

   Zapojení uživatelů do veřejného dění.

 
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


Cílová skupina:

- osoby se zdravotním postižením

- rodiny s dětmi

- senioři

Obsah stránek spravuje: Kulturní a informační centrum města Nýrska
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ